''

Ngày 14 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:21 22/06/2020  

Tuần 26 năm 2020
Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/06/2020)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Hoàn thành hồ sơ thi đua (BGH)

Làm công tác văn phòng (KT)

Báo dịch định kỳ cho TYT (YT)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Tổng dọn vệ sinh toàn trường (Toàn trường)

Cân đối khẩu phần ăn (YT)

Thứ Ba
(23/06/2020)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra thi đua (BGH)

Làm sổ sách kế toán (KT)

Làm việc tại cơ sở 2 (YT)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Đón đoàn kiểm tra thi đua (Toàn trường)

Cân đối khẩu phần ăn (YT)

Thứ Tư
(24/06/2020)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Họp hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT)

Làm công tác văn phòng (KT)

Làm công tác y tế (YT)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Xét sáng kiến kinh nghiệm (BGH)

Cân đối khẩu phần ăn (YT)

Thứ Năm
(25/06/2020)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Làm báo cáo tổng kết (PHT 2)

Làm sổ sách kế toán (KT)

Làm việc tại cơ sở 2 (YT)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Làm báo cáo tổng kết (PHT 2)

Sinh hoạt chi bộ tháng 6 (Đảng viên)

Cân đối khẩu phần ăn (YT)

Thứ Sáu
(26/06/2020)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Làm báo cáo tổng kết (PHT 2)

Làm công tác văn phòng (KT)

Làm sổ sách y tế (YT)

Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ (CBGVNV)

Làm báo cáo tổng kết (PHT 2)

Cân đối khẩu phần ăn (YT)

Thứ Bảy
(27/06/2020)
Chủ Nhật
(28/06/2020)