''

Ngày 11 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:56 29/11/2019  

Tuần 49 năm 2019
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(02/12/2019)

Tham dự quyết định bổ nhiệm lại CBQL ( CBQL)

Kiểm tra đầu vào thực phẩm (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Báo dịch định kỳ cho TYT (Yt)

Dọn dẹp môi trường bên ngoài chuẩn bị kiểm tra (BGH)

Tổng hợp tiền ăn cho trẻ (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Cân đối khẩu phần ăn (Yt, CD)

Thứ Ba
(03/12/2019)

Đón đoàn kiểm tra MTLTLTT ( BGH)

Kiểm tra đầu vào thực phẩm (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Làm việc tại cơ sở 2 (Yt)

Cập nhật phần mềm ĐVCĐ ( PHT 2)

Đối chiếu, chuyển lương (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Cân đối khẩu phần ăn (Yt, CD)

Thứ Tư
(04/12/2019)

Dọn dẹp vệ sinh môi trường bên ngoài (PHT 1)

Cập nhật phần mềm đoàn viên CĐ ( PHT 2)

Kiểm tra đầu vào thực phẩm (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Làm sổ sách y tế (Yt)

Cập nhật phần mềm ĐVCĐ ( PHT 2)

Làm hồ sơ thanh toán các khoản (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Cân đối khẩu phần ăn (Yt, CD)

Thứ Năm
(05/12/2019)

Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ (HT)

Kiểm tra bế ăn cơ sở 1 (BGH, Y tế)

Kiểm tra đầu vào thực phẩm (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Duyệt kế hoạch khối nhỡ ( PHT 2)

Làm công tác văn phòng (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Cân đối khẩu phần ăn (Yt, CD)

Thứ Sáu
(06/12/2019)

Kiểm tra bếp ăn cơ sở 2 (BGH, Y tế)

Kiểm tra đầu vào thực phẩm (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Kiểm tra tổ chức hoạt động chiều các lớp cơ sở 2 ( PHT 2)

Làm sổ sách kế toán (Kt)

Làm công tác văn thư (Vt)

Cân đối khẩu phần ăn (Yt, CD)

Thứ Bảy
(07/12/2019)

Phấn tích chất lượng Đảng viên cuối năm (Đảng viên)

Chủ Nhật
(08/12/2019)