''

Ngày 11 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Lãnh đạo trường

Lãnh đạo trường

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Phạm Thị Khánh Vân

Chức vụ: Hiệu trưởng

ĐT: 0934771505

Email: khanhvantuha@gmail.com

Địa chỉ: Hương Chữ - Hương Trà - Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 575